Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blixtbackens Pedagogisk planering SPRÅK Humlans förskola ht 2020

Skapad 2020-09-17 07:57 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område SPRÅK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Barns delaktighet och inflytande genom boken Piraterna och sjövraket

Tidsperiod: vecka 38-43

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Blixtbacken

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Projektet pågår ht 2020

Planeringen Upprättad av: Blixtbacken

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

SPRÅK

barnsvdelaktighet och inflytande

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  

 

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
  •  
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    • Resterande treområden kommer automatiskt med in i projektet. 
      förmågan att uttrycka tankar 
    • öka ordförrådet och ordförståelse utifrån boken 

 Hur kommer arbetet att läggas upp.?
Läser boken tillsammans med barnen. Sätter upp bilder På pirat saker som vi knäppt knäppt kort på. Hänger upp saker tex fiskar. Vi jobbar i smågrupper för att skapa dialog mellan barn/barn/pedagog . Skapa miljöer inne/ute. Musik tex Skrammelorkester,dansa till olika bilder i boken,måla och sång.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: