Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-09-17 08:08 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Geografi
I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med Norden: vilka länder som ingår, namn på viktiga platser, hur naturen ser ut, vilka naturresurser som finns, hur befolkningstätheten ser ut och vad folk arbetar med.

Innehåll

Detta ska du få lära dig: 

- vilka länder och huvudstäder som finns i Norden.

- namn på och läge för viktiga städer, berg, glaciärer, fjordar, hav, älvar och sjöar. 

- vilka naturresurser som finns i de olika nordiska länderna. 

- hur befolkningstätheten ser ut i de nordiska länderna. 

- hur klimatet och naturen ser ut i de nordiska länderna. 

- att jämföra de nordiska länderna utifrån befolkningstäthet, klimat, natur och naturresurser. 

 

Viktiga begrepp:  

vulkan, glaciär, fjord, vik, dal, lågland, högland, klimat, golfströmmen, statsskick, monarki, republik, tätbefolkat, glesbefolkat, sysselsättning, naturresurs, importera, exportera, jordbruk, skogsbruk, sevärdhet

 

Under arbetet kommer vi att:

Läsa olika faktatexter.

Söka fakta i olika faktatexter och filmer.

Skriva faktatexter två och två. 

Bygga ett landskap i en pizzakartong av trolldeg.

Färglägga landskapet och märka ut viktiga platser.

Använda olika begrepp när vi skriver och pratar om de nordiska länderna.

Se filmer om de nordiska länderna och ta ut viktig fakta.

Träna på att göra olika jämförelser mellan Nordens länder.

Lära oss viktiga begrepp och dess betydelse. 

 

 

Du visar dina kunskaper genom att:

Skriva faktatext om ett nordiskt land. 

Delta i diskussioner.

Svara på frågor skriftligt och muntligt. 

Konstruera en topografisk karta i en pizzakartong.

Sätta ut olika platser på en karta.

Göra olika jämförelser länderna emellan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: