Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och reklam

Skapad 2020-09-17 08:23 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Vi ska arbeta med mediernas roll, uppbyggnad och hur de påverkar oss samt hur vi kan använda dem för att påverka. Vi ska jobba med informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Dessutom ska vi jobba med källkritik och hur man bedömer informationens rimlighet och hur texters avsändare påverkar innehållet.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Hur påverkar/påverkas vi av media och reklam? Hur vet vi att det vi läser och hör i media är sant?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska få en överblick över vilka medier som omger oss och vilken roll dessa spelar i samhället. Arbetet ska träna eleverna till att kritiskt bedöma syfte och innehåll i den information som tillhandahålls.

Konkretiserade mål

Eleverna ska:

Kunna ge exempel på olika medier.

Kunna ge exempel på vilket syfte media har med att rapportera en viss nyhet eller göra ett visst reportage. Till exempel granska makthavare, sälja fler exemplar av en tidning eller skapa opinion för eller emot något.

Kunna förklara hur man kan gå till väga för att kontrollera  sanningshalten i det som presenteras.

Kunna resonera kritiskt kring reklambudskap.

Kunna resonera om hur människor framställs i massmedia utifrån kön och etnicitet.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är :

Dina faktakunskaper om hur nyheter och information sprids genom media.

Din medverkan i diskussioner och samtal.

 

Nedan presenteras kraven för betyget E. För högre betyg krävs en mer utvecklad insats inom samma område.

För att nå målen ska vi:

Arbeta med media och journalisters arbete med efterföljande genomgång/diskussion.

Arbeta med tidningsartiklar, se på tv och internet samt bedöma trovärdighet i olika material.

Arbeta med nyheter och massmedia 

Arbeta med källkritik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9

Matriser

Sv SO
Bedömningsmatris Särskola i So och SV Media och källkritik år 7-9 A

E
C
A
Genomfört
Lagar och regler
Du kan ge exempel på lagar och regler i samhället och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Yrken
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
NBudskap & handlingy aspekt
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: