Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA Matematik 2b

Skapad 2020-09-17 08:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Algebra är ett av matematikens mest centrala områden. Tillsammans med aritmetiken (räknelära) utgör den en bas för i stort sett all matematik. Att utveckla och förenkla algebraiska uttryck är därför en viktig och grundläggande kunskap för att förstå andra delar av matematiken. Vi använder matematiken till exempel när vi skapar matematiska modeller av verkligheten med hjälp av ekvationer och funktioner. Det gör algebra till ett viktigt inslag i många samhällsvetenskapliga och ekonomiska sammanhang., där man behöver modeller för till exempel hur antalet invånare i ett land utvecklas eller hur värdet av en pensionsfond förändras.

Innehåll

MÅL

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • Multiplicera algebraiska uttryck
 • Förenkla uttryck med kvadrerings- och konjugatregeln
 • Faktorisera algebraiska uttryck
 • Rita grafen till en andragradsekvation
 • Lösa andragradsekvationer grafiskt 
 • Redovisa matematiska metoder lätta att följa vid problemlösning
 • Avgöra lösningens rimlighet
 • Använda och resonera kring centrala begrepp: uttryck, termer, förenkla, 
  likhet, ekvation,
  andragradsekvation funktioner, graf, x-termer, konstanttermer, faktor, faktorisera
 

 

 

Matriser

Mat
ALGEBRA MA 2b

GODKÄNDA KUNSKAPER
MER ÄN GODKÄNDA KUNSKAPER
VÄL UTVECKLADE KUNSKAPER
BEGREPP
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
PROCEDUR
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
PROBLEMLÖSNING
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
MODELLERING
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
RESONEMANG/KOMMUNIKATION
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: