Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans

Skapad 2020-09-17 08:49 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 6 – 8 Motorik Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter
Hur är det att fungera och leva tillsammans med ett fokus på känslor, tonåren och olika typer av relationer.

Innehåll

 Mål och syfte

 • Få en inblick hur olika känslor tar uttryck, hur tonåren påverkar kroppen och vad som menas med puberteten.
 • Visa på hur olika relationkonstellationer kan se ut.
 • Samt hur vi kan använda oss av internet.

Centralt innehåll

 • Livsfrågor med betydelse för eleven
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala medel och medier, möjligheter och risker i digitala medier
 • Puberteten och hur den inverkar på individen, sexualitet och kärlek och olika slags relationer
 • Livsstil, kläder för olika aktiviteter samt kroppsuppfattning och självbild
 • Kroppspråk, känslor

 

Detta ska du få lära dig om

 • Känslor
 • Tonåren
 • Kompisar
 • Kärlek
 • Livsfrågor
 • Värdegrund
 • Internet
 • Trender/stilar

 

Detta ska du arbeta med

Du arbetar med temat genom att använda filmer från området, skapar collage och böcker, du använder olika appar som "Mitt privatliv", du ska få möjlighet att skapa klippdockor som vi klär med olika stilar, du får med hjälp av olika material arbeta med barnkonventionen, där vi lägger fokus på demokrati och människors lika värde.

Detta bedöms

 • att du deltagit i de olika momenten
 • arbetsprocessen
 • du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt alla barns rättigheter, till exempel barnkonventionen.
  VAA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: