Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska 2020-2021

Skapad 2020-09-17 08:56 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Metod

       Du får söka information i böcker och på websidor.

       Vi hjälper dig att hitta lämpliga böcker att läsa.

       Olika former av arbetssätt, enskilt arbete, en till en arbete samt arbete i liten grupp

       Läsa, läsa, läsa.

       Du får läsa enkla böcker och texter som vi sedan diskuterar innehållet i.

       Skriva texter med tydlig uppbyggnad med en början handling och ett avslut, vi tar hjälp av sekvensbilder.

       Vi skriver lite varje dag.

       Skapa texter där ord och bild samspelar

       I tematiskt arbete kommer vi att läsa och jämföra olika typer av texter.

       Arbeta i arbetsböcker.

       Du får skriva för hand och på dator.

       Använda digitala verktyg i samband med presentation.

       I andra ämnen som NO kommer vi att använda oss av tankekartor, sökläsning, läsa mellan raderna och sexfältare för att hitta fakta, minnas och bygga upp bra texter

       På morgonsamlingen tränar vi kommunikations och samtalsregler

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: