Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning 7D HT20 I taket lyser Stjärnorna

Skapad 2020-09-17 09:03 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer ni läsa och arbeta med en bok som heter I taket lyser stjärnorna. Boken handlar Jenna och hennes relationer till klasskamrater och sin mamma. Ni kommer få läsa samma bok allihop och vid två tillfällen kommer vi diskutera boken på svensklektionerna. Därefter kommer ni få skriva ett prov där ni visar att ni har förstått boken och kan resonera om dess handling.

Innehåll

Tanken med arbetsområdet är att vi ska läsa en bra bok som tar upp viktiga ämnen. Vi kommer diskutera boken för att hjälpa oss själva och varandra att förstå och tycka mer om boken vi läser. Slutligen kommer vi skriva ett prov där du får skriva tankar och åsikter du har om boken med ett antal frågor som stöd. Tanken med provet är att du ska visa att du förstått boken och budskapen i den.

För att hänga med i uppgiften behöver du läsa på den utsatta lästiden (30 min/vecka). För vissa kommer detta att räcka nästan hela vägen. Några kommer dock behöva läsa mellan 10-30 minuter hemma i veckan. Om man startar tidigt med detta kommer det inte vara något problem men det är viktigt att du inte skjuter upp läsningen för då kan det bli stressigt och du kommer inte kunna njuta av läsningen.

 

Gruppdiskussion 1: Torsdagen den 1/10 på svenskalektionen. För att kunna delta i diskussionen behöver du ha läst till kapitel 36. Ni kommer få diskussionsfrågor utdelade under lektionen och diskutera i mindre grupper. Diskussionen kommer inte bedömas utan är ett stöd för dig inför det kommande provet.

Gruppdiskussion 2: Torsdagen den 15/10 på svenskalektionen. För att kunna delta i diskussionen behöver du ha läst till kapitel 58. Ni kommer få diskussionsfrågor utdelade under lektionen och diskutera i mindre grupper. Diskussionen kommer inte bedömas utan är ett stöd för dig inför det kommande provet.

Prov: Torsdagen den 22/10. Vi kommer skriva provet i Inspera Assessment så ni behöver ha med er en uppdaterad iPad/chromebook och ha laddat ner appen SEB. Provet kommer bestå av några få frågor där du resonerar om boken. Till din hjälp får du ha med dig boken och max 1 sida anteckningar.

Uppgifter

 • Uppgift: I taket lyser Stjärnorna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsning 7D HT20 I taket lyser Stjärnorna

Läsa med flyt

E
C
A
Du visar upp att du kunnat läsa boken med flyt och hitta relevant information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar upp att du kunnat läsa boken med gott flyt och hitta relevant information på ett i ändamålsenligt sätt.
Du visar upp att du kunnat läsa boken med mycket gott flyt och hitta relevant information på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.

Läsförståelse

E
C
A
Tidssamband
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens tid.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens tid.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens tid.
Orsakssamband
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens orsakssamband.

Tolka och resonera om budskap

E
C
A
Du skriver enkla resonemang som tar visst stöd i texten om tydliga budskap.
Du skriver utvecklade resonemang som tar relativt gott stöd i texten om budskap mellan raderna.
Du skriver välutvecklade resonemang som tar gott stöd i texten om budskap mellan raderna och bortom texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: