Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kropp: hjärnan, nervsystemet och sinnen.

Skapad 2020-09-17 09:05 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Under den första terminen av tema hälsa arbetade vi med kroppsdelar, skelettet, hjärtat och hjärnan. Denna termin kommer vi att gå igenom muskler, matens väg genom kroppen, yrken kopplade till kroppen samt funktionsnedsättningar och hjälpmedel.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi behöver ha en kropp som fungerar, ibland gör den det men ibland inte. Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Hur använder vi våra sinnen? Detta kommer vi att undersöka.

Innehåll

Hur ska vi arbeta? 

Ni ska få veta mer om:

 • Hur hjärnan fungerar
 • Hur hjärnan och nervsystemet hänger ihop

Vi kommer att titta på olika filmer.

Vi kommer att skriva och rita om det vi lär oss.

Vi kommer att göra olika experiment där vi använder vårt minne.  

Vi kommer att använda några nya ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
  NO  E 9
 • Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: