Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 4-6 ht 2020

Skapad 2020-09-17 08:53 i Källdalsskolans grundsärskola 1-6 Uddevalla
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Bild Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att lära oss om de första människorna på jorden, hur de levde och utvecklades. Vi fortsätter sedan med forntiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte och förmågor

Vi kommer att träna våra förmågor kring:

Analys förmåga jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu.


Kommunikativ förmåga samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater,uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.


Informationshantering kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Begreppsförståelse vad tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker, ett antal historiska begrepp som hjälper dig att förstå historien.


metakognitiv förmåga att välja mellan olika strategier då vi läser, skriver, tittar, lyssnar, upptäcker, funderar kring människans vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Fundera på vad vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 

Arbetssätt och metod

Så här ska vi träna kunskaperna:
 
 • utgå från vad vi redan vet och vad vi önskar veta
 • arbeta med en tidslin
 
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp
 • titta på filmer, bilder, bildspel
 • läsa faktatexter från olika källor
 • bilduppgifter: hällristningar
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 Vi kommer att bedöma dina förmågor att kunna:

Analys förmåga se och jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu.


Kommunikativ förmåga samtala, diskutera och resonera med dina kamrater. Uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.


Begreppsförståelse förklara och använda historiska begrepp som t.ex. boplats, flinta och hällristning.

Metakognitiv förmåga använda dig av olika strategier då du berättar, ställer frågor, sammanfattar, läser, skriver och ritar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: