Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i vardagen

Skapad 2020-09-17 08:57 i Fyllingeskolan gr Halmstad
Vi kommer arbeta med naturliga tal 1 och 1000 Vi kommer arbeta med likhetstecknet och dess betydelse. De fyra räknesätten Tid och pengar Sedlar och sylt
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Du kommer få arbeta med addition och subtraktion inom talområde 0-100. Du kommer få arbeta praktiskt för att skapa förståelse för matematikens grunder. Vi kommer att titta på livet i Mattelandet som redogör för matematikens grunder på ett pedagogiskt sätt

Innehåll

Ämne: Addition och subtraktion

Så här kommer vi att jobba:

Addition och subtraktion 0-100.
Likhetstecknet
Tiokompisar

Klockan

Mätning

vägning

Geometri

'pengar

Längd,bredd och höjd

Konkreta mål:

Du ska kunna:

förstå de olika räknesätten

Kunna sortera i storleksordning

Förstå pengars värde

Kunna klockan

Förstå principen i vägning och mätning och syftet med det

Förstå de geometriska begreppen

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga:

Jag kommer att titta på hur väl du tar till dig kunskapen kring matematiken. 

Jag kommer att genomföra olika tester för att se om du har tagit till dig kunskapen.

Undervisning:

 Du kommer få genomgångar, göra gemensamma uppgifter, testa själv och diskutera för att skapa förståelse. Du kommer få göra praktiska övningar och använda dig av konkret material. Du kommer kunna använda olika appar, dataspel samt matematiska sällskapsspel för att öva matte på ett lustfyllt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 grundsärskolan

Du har nått målet när du med visst stöd kan:
Begrepp
 • Ma
Jag kan, med stöd, använda några matematiska begrepp och symboler.
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  E 6
Jag kan läsa och storleksordna talen 0-10.
Beräkning
 • Ma  C 6
Jag kan, med visst stöd, räkna addition och subtraktion inom talområde 0-10.

Ny rubrik

Du har nått målet när du med visst stöd kan:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: