Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - kommunikation åk 4-5-6 Fjb skola läsåret 20/21

Skapad 2020-09-17 09:15 i Fjällbacka Skola Tanum
En planering baserad på de övergripande målen i kap 2, Lgr-11. "att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift ..".
Grundskola 4 – 6 Engelska
Can you speak English ? Of course you can !

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
-tala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
-aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
-läsa och förstå huvudinnehållet i elevnära texter.
-skriva enkelt, begripligt och sammanhängande om välbekanta ämnen
-omformulera texten när du inte hittar rätt ord
-skriva artighetsfraser i tex brev
-skriva enkla meddelanden och instruktioner
- berätta något om kultur/ levnadsvillkor ( t ex högtider/skolan) i några engelsktalande länder

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att kunna:
 
-uttrycka dig enkelt och begripligt med ord,fraser och meningar både muntligt och skriftligt
-redogöra för innehållet i enkla och välbekanta texter samt med enkla ord och fraser kommentera dessa
-bearbeta egna texter genom att göra enkla förbättringar
- berätta om några engelsktalande länder samt göra jämförelser med egna upplevelser

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att lära genom:
- att öva att tala engelska t ex i dialoger, pjäser, intervjuer, egna inspelningar med hjälp av Ipaden
- läs och skrivövningar både individuellt och i grupp t ex att göra egna böcker/ presentationer i Ipaden,
- att se på filmer, lyssna på engelskt tal, musik mm
- att ta del av genomgångar i tex grammatik
- arbete i aktuellt läromedel ( Magic mm)

Arbetet kommer att pågå under läsåret 2018/19

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska, arbetsmatris 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Lyssna och förstå
Lyssna och förstå huvudinnehållet i talad, enkel engelska.
 • En  E 6
Läsa och förstå
Läsa och förstå huvudinnehållet i elevnära texter.
 • En  E 6
Tala
Tala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
Tala
Aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkelt, begripligt och sammanhängande om välbekanta ämnen.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkla meddelanden och instruktioner.
 • En  E 6
Skriva
Skriva artighetsfraser i tex brev.
 • En  E 6
Skriva
Omformulera texten när jag inte hittar rätt ord.
 • En  E 6
Kultur
Berätta något om kultur/ levnadsvillkor ( t ex högtider/skolan) i några engelsktalande länder.
 • En  E 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: