Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta vad du gör i en vanlig dag den 20 och 22/10

Skapad 2020-09-17 09:17 i Landvetterskolan Härryda
Den här planeringen använder sig av två texter i Vale, samt uppgifter som är kopplade till övningsboken. Dessutom så är ett skriftligt prov i spanska småord, samt en muntlig examination kopplad till planeringen.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Berätta kort om dig. Vad gör du på en vanlig dag i skolan och på fritiden?

Innehåll

Inför provet: 

 

 • Läs texten och ord kap 3.
 • öva med din presentation om familjen och fritiden + Voki 
 • öva i övningsbok s 22,2324,26+27
 • Verbet Ser gå in på Gracias.nu öva online kap 3
 • Läs texten och ord s 8,9 i textboken. 
 • Öva i övningsbok s16-20 
 • Öva muntlig med en kamrat s 21+ din presentation.
 • Öva klockan s 88  textboken och övningsbok 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk Spanska

E
Grundläggande kunskaper.
C
Goda och stabila kunskaper och färdigheter
A
Mycket goda och avancerade kunskaper och färdigheter.
TALA
Kunna delta i samtal om vardagliga ämnen. Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra.
Kan presentera sig själv. Kan berätta om sin familj, hobbys, intressen, mm. Kan använda artighetsfraser och hälsningsfraser. Kan föra enkla dialoger kring exempelvis vädret eller något man tränat på tidigare.
Deltar och gör sig förstådd i enkla vardagliga samtal med stöd av andra. Berättar på ett enkelt och begripligt språk om sånt man känner till men kan ta tid på sig för att hitta ord och uttryck.
Använder olika sätt för att föra samtalet vidare, kan förklara och omformulera vid behov.
SKRIVA
Kunna ge enkel skriftlig information. Kunna skriva enkla berättelser.
Kan skriva enstaka ord, fraser och siffror. samt enkla dialoger. Skriver på ett enkelt sätt om sig själv och sin vardag.
Kan enkelt beskriva sig själv, någon annan och egna intressen. Kommunicerar skriftlig bland annat genom att ställa och besvara enkla frågor. Skriver begripligt och tydligt.
Kan klart och tydligt utbyta information om egna och andras intressen. Kommunicera skriftligt t ex vid informationsutbyte och personliga kontakter Uttrycker sig klart och tydligt.
LÄSA
Kunna läsa och förstå det viktigaste i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Kan med stöd hitta den information man behöver i enkla vardagliga texter.
Tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet.
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i olika enkla skriftliga meddelanden. Eleven kan läsa och förstå enkla texter.
LYSSNA, FÖRSTÅ
Förstå och utföra uppmaningar Förstå enkla ramsor Förstå enkla instruktioner om vad som ska göras. Förstå enkel och tydlig sjungen och talad spanska i lugnt tempo om bekanta områden.
Förstår det viktigaste i tydligt tal som upprepas vid behov.
Tillgodogör sig huvudinnehållet i enkelt tal även i något snabbare tempo om saker som är kända för eleven.
Tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla samtal även i något snabbare tempo om saker som är kända för eleven.
REALIA
Känna till olika kulturella uttryck, geografi och historia om det spansktalande världen.
Känna till något om vardagslivet i något spansk land. Känna till flertal länder där man pratar spanska.
Ge exempel på saker som hör till vardagslivet inom något av länderna.
Berätta om ett området eller kulturuttryck inom spansktalande världen.

Ny rubrik

E
Grundläggande kunskaper.
C
Goda och stabila kunskaper och färdigheter
A
Mycket goda och avancerade kunskaper och färdigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: