Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 1 HT-20.

Skapad 2020-09-17 09:24 i Backaskolan Härryda
Teknik.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik och hur hjälper tekniken människan? Hur kan vi göra saker bättre med teknik och vilken teknik använder vi oss av idag?

Innehåll

Arbetsområde:

I vårt arbete med teknik kommer vi att ta reda på hur teknik hänger ihop med andra saker i din vardag.
Vi ska fundera över vad teknik är och hur den förändras.
Du kommer också att få bygga och konstruera olika tekniska lösningar.
Du kommer att få testa många olika digitala verktyg. 

Konkreta mål:

Du förstår att teknik är en stor del av vår vardag och kan ge exempel på olika tekniska lösningar.
Du provar att arbeta i olika material (ex kartong, trä) och testar på olika sätt att sammanfoga dessa (lim, tejp).
Du funderar och är med i diskussioner om hur våra byggen och tekniska lösningar fungerar.
Du kommer att få testa din samarbetsförmåga och problemlösning med hjälp av digitala verktyg. 

Bedömning:

- Följa en beskrivning.
- Bygga och konstruera olika föremål. 
- Testa ditt bygge, se om den fungerar och fundera hur du kan förbättra den.
- Fundera över ditt arbete/delta i diskussioner.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och tillsammans i lärpar. Vi kommer att se filmer som handlar om teknik, ha diskussioner om teknik och tekniska lösningar och bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: