Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 2020-2021

Skapad 2020-09-17 09:28 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

       Undersökningar, skruva isär vardagsföremål

       Undersöka skolgårdens mekanismer

       Konstruktion, lego, plusplus, klossar

       Sammanfoga olika material

       Programmering på Ipad

       Programmera BeeBot

       QR Kod

       Experiment

       Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.

       Tidslinje där vi placerar in uppfinningar

       Följa ritning, tekniklego och mekano

       Foto redigera bilder

       Göra egna filmer

       IKT, dator, Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: