Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk samling på Nallen

Skapad 2020-09-17 09:29 i Kiaby förskola Kristianstad
pedagogisk samling
Förskola
Pedagogisk samling som är en daglig aktivitet på Nallen.

Innehåll

Nuläge och metod:

Varje dag samlas alla barn på Nallen för att ha en pedagogisk samling tillsammans med oss pedagoger. Samlingen startar med att vi kollar vad det är för veckodag. Vi går sedan igenom vilka barn som är här/inte här, barnen får själva sätta upp sitt namn på väggen. Därefter räknar vi tillsammans hur många barn vi är på förskolan och hur många som är hemma. Vi har även börjat med att arbeta med siffror och att känna igen hur många föremål som är på bilden för att sedan se under vilken siffra de hör ihop med.De sista som händer är att vi har en fruktstund tillsammans, där barnen har möjlighet att berätta om något som har hänt eller något som de vill dela med sig av till gruppen.

Syfte och mål:

- En gemensam stund då alla barn är samlade tillsammans

- Lära sig varandras namn

- Att varje barn blir sett och att barnen ser varandra i gruppen

- Gruppstärkande aktivitet för att öka sammanhållningen och skapa en "vi-känsla"

- Att kunna lyssna och ta en instruktion

- Träna på tur tagning och att visa hänsyn

- Att få inflytande och känna delaktighet över sin dag på förskolan

Samlingen är återkommande; samma tid, varje dag, för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet. Alla barn på avdelningen är delaktiga och alla pedagoger. Det är vår gemensamma stund då vi alla är samlade.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: