👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"De mäktiga fem"- enkla maskinerna

Skapad 2020-09-17 10:14 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Fem enkla maskiner
Grundskola 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Arbetsformer 

Vi kommer att

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på filmer om de enkla maskinerna.
 • Ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar. 
 • Dokumentera i ord och bild genom att göra en gemensam mindmap efter att vi sett på filmerna. Nyckelorden från mindmapen används till att skriva en individuell faktatext.  
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp. 
 • Undersöka skolgårdens/Vasaparkens  olika exempel på enkla maskiner. 

 Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.
 • Ser sambanden mellan lekredskapen och de enkla maskinerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
De mäktiga fem (enkla maskiner)

Grundläggande
Utmaning
Centralt innehåll
De mäktiga fem (enkla maskiner)
I
Du kan namnge de fem vanligaste enkla maskinerna (hjulet, skruven, kilen, lutande planet, hävstången) Du kan ge exempel på hur de gjort människans vardag enklare.
Du kan namnge de fem vanligaste enkla maskinerna. Du kan ge exempel på hur de gjort människans vardag enklare. Du kan förklara hur de är konstuerade och hur deras kraft förflyttas, t ex. kilens kraft förs nedåt och utåt.
Tk 1-3 Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
De mäktiga fem (enkla maskiner)
Du kan rita en enkel skiss eller bild av den enkla maskinen.
Du kan rita skiss eller bild av den enkla maskinen, samt hur den kan användas i kombination med andra föremål, t ex. hjul som är fästade vid en axel, som i sin tur förflyttar en bil framåt.
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Ny rubrik

Grundläggande
Utmaning
Centralt innehåll