Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jorden med Lärvännerna / Alfa-Beta Veckans Bokstav

Skapad 2020-09-17 10:35 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
En planering kring språk där vi arbetar oss igenom alfabetet i form av ”Veckans bokstav”.

Innehåll

Syfte

Syftet med att arbeta med ”Veckans bokstav” är att skapa ett intresse men också kunskap kring vårt alfabete. Vi kommer arbeta på olika sätt, både att skapa, skriva, digitalisera, pyssla, gestikulera, dansa bokstäver och ord för att hitta barnens olika vägar in till lärandet. 

Genomförande

Vi kommer börja med en samling i helgrupp för att presentera aktiviteten. Sen kommer vi dela upp oss vid dom bord vi brukar sitta vid, just för att det blir en bättre arbetsro och alla kan komma till tals och få stöd i sitt lärande. 

Mål

Målet är att barnen ska ha blivit mer nyfikna på bokstäver och hur bokstäverna skapar ord och mening. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: