👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Kraft och rörelse, åk 5 - HT20

Skapad 2020-09-17 11:30 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Fysik
Vad är det som gör att du sitter kvar på stolen när du läser detta? Det är faktiskt något som kallas för jordens gravitationskraft eller dragningskraft, som gör att vi håller oss kvar på jorden. En kraft behövs för att någonting ska hända. Det finns olika sorters krafter som till exempel dragkraft och tryckkraft

Innehåll

Tidsplan:

Vecka 40-42, HT 2020

Begreppslista:

kraft, tyngdkraft, kraftpil, tyngdpunkt, tryckkraft, jämvikt, balans, friktion, modell, riktning, gravitationskraft

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med kraft och rörelse. Vi tar reda på vad man menar med en kraft och hur de påverkar olika föremål. Vad menas med tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, friktionskraft och fritt fall?

Vi kommer arbeta kooperativt och undersökande. Genom olika experiment och genom att praktiskt prova på olika former av kraft och rörelse ska vi försöka förstå vad kraft och rörelse är och hur det hänger ihop. 

Bedömning:

Under vårt undersökande arbete kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • använda fysikens begrepp i dina förklaringar.

berätta något om vad som menas med en kraft.

beskriva hur krafter kan få något att röra sig.

berätta/visa vad som menas med friktion, balans, jämvikt och tyngdpunkt.

utföra experiment och dokumentera och redogöra för hur du/ni gjort och förklara varför ditt/ert resultat blev som det blev.

jämföra ditt/ert resultat i experimenten med klasskamraters resultat och resonera kring varför ni eventuellt har fått olika resultat.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt test.

 •  
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6