Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Fröstugan

Skapad 2020-09-17 12:08 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Utvärdering 

 

 

 

Vilka uttrycksformer (exempelvis rörelse, musik, skapande) har barnen haft tillgång till?

 

 

Hur har vi anpassat miljön och vilket material har barnen haft tillgång till?

 

 

Vilket inflytande har barnen haft möjlighet till?

 

Hur har barnens tankar styrt vår planering? 

 

Hur har barnen utmanats i sin digitala kompetens?

 

 Hur har barnen använt sig av varandra i sitt utforskande?

 

Hur har vi arbetat för att få in olika modersmål i undervisningen?

 

Hur har vi arbetat utifrån ett jämställdhets- och genus perspektiv?

 

 

Hur har vårdnadshavarna getts möjlighet till delaktighet?

 

 

Matrisen- förståelse, förmågor och begrepp

 

Hur har vi arbetat mot de mål som varit uppsatta?

 

Vi upplever att vi nått målen och de kan vi se:

 

Har vi nått målen och hur vet vi det?

 

 

Har det funnits utmaningar eller oväntade händelser under processens gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: