👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik, Bofinken

Skapad 2020-09-17 12:36 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Motorik Bofinken

Innehåll

Bakgrund,

Motorik återfinns naturligt i barnens lek, både fri och styrd lek. Vi vill genom olika utmaningar och andra övningar ge barnen verktyg för att utveckla sin motorik efter varje barns förutsättningar.

 

Syfte,

Vår ambition är att öka barnens självkänsla, kroppsmedvetenhet och kroppskontroll. Vi vill också ge barnen förutsättningar att lära känna sin kropp, utveckla sin grov- och-finmotorik, balans och koordinationsförmåga. Syftet med att lägga fokus på motoriken är att ge barnen goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas och lära. Genom att ge barnen rätt verktyg och med det kompetenta barnet i fokus stöttar och vägleder vi pedagoger barnen i olika övningar och utmaningar.  

 

Arbetsgång, 

För att uppmuntra barnen till daglig rörelse kommer vi i vår verksamhet att träna motorik genom lek på förskolan, dans och rörelse, balansera på olika sätt, på våra utedagar genom promenader, lekplatsbesök, naturupplevelser så som en promenad i ”dungen” i vårt närområde. När vi har samling tränar vi på turtagning i grupp, förstå och utföra enklare instruktioner.  Vid våra blöjbyte/toalettbesök, matsituationer, påklädningstillfällen stöttar vi barnen och är behjälpliga för att barnen med stöd och handledning ska få förutsättningar till att kunna själv.

 

Andra metoder:

- Hinderbanor

- Rytmikstunder, klappramsor,

- Rörelse utomhus

- Rumsuppfattning och kroppsuppfattning - Munmotorik, sång, ramsor

- Klättra på våra ställningar på gården

 - Skapande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18