Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra åk 1-3

Skapad 2020-09-17 12:47 i Slaka skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få jobba med olika mönster. Du kommer att få träna på att fortsätta geometriska mönster samt talmönster och även skapa egna. Du kommer också jobba med bokstäver och figurer i matematiken.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du bland annat att få arbeta med:

År 1:
Fortsätta på geometriska mönster.
Konstruera egna geometriska mönster.
Fortsätta på enkla talmönster  (t.ex. 2-hopp, 5-hopp, 10, 9, 8, 7 osv.).
Öppna utsagor (t.ex. 4 + __ = 9).
Använda likhetstecknet på rätt sätt. (t.ex. 20 + 30 = 40 + ___).


År 2:
Konstruera geometriska mönster och talmönster.
Fortsätta geometriska mönster och talmönster.
Öppna utsagor (t.ex. 14 + __ =1 9).
Använda likhetstecknet på rätt sätt. (t.ex. likhetskedjor).
Använda bokstäver eller bilder t.ex. x i matematiken.  T.ex.  4 + x = 13.
Programmering – begrepp: Upprepande del, loopar.
                                Gratis i skolan del 1 och 3.
                            Appar: Fix the factory  light boot 

År 3:
Använda bokstäver t.ex. x i matematiken.  T.ex.  4 + x = 13.
Beskriva det upprepade mönstret i geometriska mönster och talföljder.
Använda likhetstecknet på rätt sätt.
Hour of code (december)    
Databävern 

Arbetssätt:

 • Laborativt material
 • Gemensamma spel och övningar
 • Digitalt material
 • Genom diskussioner i par och grupp
 • Arbete i matematikbok
 • Utforma egna problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: