Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 8 HT20: A travel guide

Skapad 2020-09-17 12:59 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet kommer ni arbeta omväxlande i grupper och självständigt med att skapa en reseguide och affisch om en stad i ett engelskspråkigt land. Ni kommer få skriva två texter individuellt, skapa affischen i grupp och sedan presentera er stad för en annan grupp. Slutligen kommer ni få diskutera resor och städerna med varandra.

Innehåll

The Travel Guide

 

During the next few weeks we will be creating, presenting and discussing travel guides. This assignment will be divided into four sections. To complete the assignment, you can read the tips to writing a travel guide on page 122-125 in your textbook.

 

To learn how the assignment will be assessed, be sure to look in Unikum on the rubric (matris). Everything is covered there.

Section 1: Find facts and write individual texts

 

1.      In your group: Choose a city you would like to write about. (Pick 3 as this will be randomized if needed)

2.      When you have a city, divide the work as to who will write about what (use the categories on p. 122 in your textbook)

3.      Each member should write two short texts of 150-250 words each

a.       Start by finding facts about the place/thing

b.      Write a text about the thing (löptext)

c.       It is fine if part of your text is a list or something similar

4.      Cite any sources used (citera källor)

5.      Find a picture of the place/thing (only for one of the texts/person)

 

The cities you can choose from

London (England)            Sidney (Australia)

Edinburgh (Scotland)       Dublin (Ireland)

Ottawa (Canada)               Wellington (New Zealand)

Mumbai (India)                 Hong Kong (China)

Kingston (Jamaica)            Bridgetown (Barbados)

 

The texts will be turned in on classroom individually for assessment.

 

Section 2: Create posters 

When everyone in your group is done with their individual texts your group will create 2 posters. Not all the texts need to be in both posters. Use creative design with funny titles, pictures and neatly written text.

 

The posters will be used as visual support for the later presentations.

 

The posters themselves will not be assessed.

 

Section 3: Doing presentations

In small groups (ca 5 students) you will perform an oral presentation about one of the two texts that you have written.

You will use the poster as visual support.

You should practise your presentation out loud several times before the presentation and actively use the poster. Remember to seek eye contact, speak slowly and clearly and with enthusiasm. Present the place/thing as if your fellow classmates where actually going there.

This presentation will be recorded (on your iPad) and uploaded to classroom (to Kristian only) for assessment.

 

Section 4: Discussions

Finally, you will perform a discussion in the same groups as the presentation you will have a short discussion with your fellow students. Kristian will give you each a question that you can discuss with each other. The questions will be about travelling and mostly concern your personal ideas and opinions, not facts. Kristian will sit with you during the discussions to assess you.

 

Uppgifter

 • Travel Guide

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
English 8 HT20: A travel guide

Redogöra, diskutera, agera

E
C
A
Redogöra för information
Du visar i ditt tal/text att du kan redogöra översiktligt för innehåll som helhet och detaljer i de källor du använt. (Du kan sammanfatta information)
Du visar i ditt tal/text att du kan redogöra välgrundat för innehåll som helhet och detaljer i de källor du använt. (Du gör flera fungerande sammanfattningar.)
Du visar i ditt tal/text att du kan redogöra välgrundat och nyanserat för innehåll som helhet och detaljer i de källor du använt. (Du gör flera sammanfattningar ur delvis olika vinklar t.)

Välja och använda strategi (söka fakta)

E
C
A
Du använder någon strategi för att kunna läsa källorna och förstå dem.
Du använder i viss utsträckning strategier för att kunna läsa och förstå källorna.
Du använder i viss utsträckning strategier för att kunna läsa och förstå källorna.

Formulera sig i skrift

E
C
A
Språklig variation
Du formulerar dig enkelt vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har en del onödig upprepning.
Du formulerar dig relativt varierat vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har lite onödig repetition.
Du formulerar dig relativt varierat vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har lite onödig upprepning.
Tydlighet & sammanhang
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig tydligt och sammanhängande.

Formulera sig i tal

E
C
A
Språklig variation
Du formulerar dig enkelt vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har en del onödig upprepning.
Du formulerar dig relativt varierat vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har lite onödig repetition.
Du formulerar dig relativt varierat vad gäller ordval och meningsuppbyggnad. Du har lite onödig upprepning.
Tydlighet & sammanhang
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig tydligt och sammanhängande.

Formulera sig anpassat (både skriftligt och muntligt)

E
C
A
Formulera sig med flyt
Du formulerar dig med visst flyt. Dina meningar hänger ibland ihop med har ibland svagare sammanhang.
Du formulerar dig med flyt. Dina meningar hänger oftast väl ihop med varandra.
Språklig anpassning
Du har i någon mån anpassat din text vad gäller ordval och grammatik.
Du har relativt väl anpassat din text vad gäller ordval och grammatik.

Uttrycka sig muntligt (diskussion)

E
C
A
Tydlighet och flyt
I samtalet pratar du hörbart och begripligt vad gäller ordval och uttal
I samtalet pratar du högt och tydligt vad gäller ordval och uttal. Du har också ett visst flyt.
I samtalet pratar du högt oh tydligt vad gäller ordval och flyt. Du har även flyt i ditt tal.
Anpassning
Du anpassar dig i någon mån till de andra i samtalet. Genom att t.ex. titta upp, gestikulera eller variera ditt tal.
Du anpassar dig till viss del till de andra i samtalet. Genom att t.ex. titta upp, gestikulera eller variera ditt tal.
Du anpassar dig till viss del till de andra i samtalet. Genom att t.ex. titta upp, gestikulera eller variera ditt tal.

Strategier för interaktion

E
C
A
Du använder i huvudsak fungerande strategier som i någon mån löser problem med kommunikationen.
Du använder fungerande strategier som löser problem med och förbättrar kommunikationen.
Du använder fungerande strategier som löser problem med och förbättrar kommunikationen. Du för också samtalet framåt.

Diskutera & jämföra

E
C
A
Diskutera
Du deltar översiktligt i diskussionen och bidrar med några egna tankar.
Du deltar utförligt i diskussionen och bidrar med flera relativt utvecklade tankar.
Du deltar utförligt och nyanserat och bidrar med flera egna och utvecklade tankar.
Jämföra
Du gör enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: