Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges Nationella minoritetsgrupper

Skapad 2020-09-17 12:49 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 8
Sedan år 2000 finns det fem erkända nationella minoritetsgrupper i Sverige (samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar). Det är riksdagen som har bestämt vilka grupper som ska räknas som nationella minoritetsgrupper. Alla fem grupperna har bott i Sverige under lång tid och medlemmarna i varje grupp hör i hop genom språk, religion, kultur. Samerna räknas dessutom till ett av världens ursprungsfolk. Ett ursprungsfolk ska ha bott i ett bestämt område och försörjt sig och skapat en kultur där, innan den stat där området ligger bildades.

Innehåll

Undervisning; Genomgång, arbeta enskilt och tillsammans med kamrater, film. 

Momentet sker i samarbete med svenska ämnet.

Tidsplan; vecka 40-43

vecka 40-41 Uppstart, genomgång/introduktion. Eget arbete i syfte att erhålla grundkunskaper. 

Vecka 41-42 grupparbete

vecka 43 Redovisning måndag

 

Material/uppgifter; Bifogas på Google classroom, rubrik samhällskunskap Sveriges nationella minoritetsgrupper

 

Examinationsuppgift; Grupparbete. Du kommer att indelas i arbetsgrupper sk expertgrupper,  varje arbetsgrupp tilldelas en minoritetsgrupp (fördjupningsområde). Arbetsformen ställer krav på samtliga gruppmedlemmar (alla jobbar/bidrar, gör sitt bästa för gruppen, kan sitt ämne). Arbetet redovisas i tvärgrupper (där varje grupp innehåller experter från samtliga nationella minoritetsgrupper, totalt fem personer). Varje medlem redovisar sin grupps arbete med hjälp av Google presentation.

Mer info se instruktioner Google classroom.

Förväntat resultat;

Efter detta moment ska du;

  • Ha kunskap om Sveriges nationella minoritetsgrupper, vad är en nationell minoritet?
  • Känna till gruppernas historia i Sverige.
  • Ha kunskap om samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  • Ha kunskap om hur och varför de nationella minoriteterna diskriminerats genom åren?
  • Ha kunskap om vilka rättigheter de nationella minoriteterna har idag?
  • Förstå och kunna använda ämnesspecifika ord i arbetet. Exempel; ur folk, diskriminering, utanförskap, minoritetsspråk, Sápmi, Sametinget, identitet, kultur, modersmål, kolonisation, migration, krigsbarn, Tornedalen, Mellanöstern, judereglemente, antisemitism, sterilisering.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: