Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart och inskolning Hasselbacken

Skapad 2020-09-17 12:51 i Hasselgatans förskola Alingsås
Förskola
Uppstart och inskolning på Hasselgatans förskola, avd Hasselbacken

Innehåll

Syfte - varför?
Under augusti - september pågår arbetet med grundverksamheten. Vi vill att barnen på avdelningen ska kännas som en grupp och att rutinerna ska landa. Personalen får möjlighet att lära känna barnen och deras intresse för att utifrån det kunna lägga upp årets temaplanering. Enligt förskolans årshjul fokuserar vi de första månaderna på ”du & jag”.

Var är vi? (Utgångspunkt)

Det går 6 barn kvar på avdelningen från förra läsåret. Inskolning sker med 9 nya 1- och 2åringar. Totalt blir det 15 barn på avdelningen, med olika erfarenhet av förskola. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska:

 • känna sig trygga på förskolan med oss pedagoger, både ute och inne
 • lära känna varandra
 • kunna varandras namn
 • lära känna förskolans rutiner under ”en dag på Hasselbacken...”
 • bli nyfikna på Babblarna som kommer vara vårt tema närmsta tiden

Vi vill etablera en god och öppen kontakt mellan vårdnadshavare och personal, där samtal är en naturlig del i vardagen.

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Vi pratar om vilka barn och fröknar som är på förskolan och sjunger namnsången varje dag. 

Vi sätter upp bilder & tecken på rum, leksaksskåp där vi samtalar med barnen om de olika rummen och vad man gör där.
Vi skapar en lugn miljö där barnen får förutsättningar att utforska leken i sin egen takt.

Vi pratar om babblarna som namngett varje rum. Vi läser böcker, sjunger sånger, gör ramsor, lägger pussel och leker med leksaksbabblar.

Inskolningen är lagd under en tvåveckorsperiod. Första veckan är barnet på förskolan någon timma per dag och tiden ökas successivt. En förälder är närvarande mestadels av tiden. Andra veckan börjar föräldern lämna korta stunder och barnet introduceras även i måltider och vila. En pedagog har huvudansvaret och är närmast barnet under inskolningen. Vid flera tillfällen under dagarna (innelek, matsituationen, vila, skapande verksamhet) är vi i mindre grupper. Vi utgår från barnet och det innebär att inskolningen kan ske i olika takt med lämning för förälder. 

Kopplingar till läroplanen

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: