Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri åk 1-3

Skapad 2020-09-17 13:02 i Slaka skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att få arbeta med längd, vikt, volym, tid, geometriska figurer, symmetri, skala och äldre mått.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du bland annat att få arbeta med:

År 1:
Längd: Meter och centimeter, mäta och uppskatta.
Vikt: Väga olika föremål, jämföra vikten på föremål.
Tid: Klockan hel och halv.
Geometri: 2D figurer (namnge och avbilda), beskriva likheter och skillnader
                 
Lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. (framför, bakom, under, över, mm)

År 2:
Längd: Meter, decimeter och centimeter. Jämföra längd, mäta och uppskatta.
Volym: Mät föremåls volym med t.ex. sand eller vatten, jämför föremåls volym.
Vikt: Väga olika föremål, jämföra vikten på föremål, kg, hg, g.
Tid: Klockan: hel, halv, kvart i och kvart över.
Symmetri: Leta efter symmetri inne, ute, på bilder mm, konstruera symmetriska bilder.
Geometri: 3D figurer (namnge, avbilda och konstruera), beskriva likheter och skillnader.


År 3:
Längd: 
Meter, decimeter och centimeter. Mät med föremål som inte börjar på 0, t.ex. trasig linjal. 
Volym: Mät föremåls volym med t.ex. sand eller vatten, uppskatta och jämför föremåls volym.
Vikt: Väga olika föremål, uppskatta vikt på föremål, jämföra vikten på föremål, kg, hg, g.
Äldre mått: Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre mått.
  
Tid: Hela analoga och digitala klockan, hur lång tid olika saker tar, rimlighet, tidsskillnader.
Använda rätt enhet vid rätt situation, dvs m, cm, kg, l, dl.
Skala: Enkel förstoring och förminskning.
Geometri: Punkter, linjer, sträckor.
                 Beräkna omkretsen på föremål.
                 Jämföra föremåls area.

 

Arbetssätt:

 

 • Laborativt material
 • Gemensamma spel och övningar
 • Digitalt material
 • Genom diskussioner i par och grupp
 • Arbete i matematikbok
 • Utematematik 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: