Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2020-09-17 13:02 i Vätö skola Norrtälje
Läsa + lärandematris
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I ämnet svenska ingår läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, olika texter, språkbruk, informationssökning och källkritik. I detta område ska vi träna på att läsa både tyst och högt, lyssna på högläsning, arbeta med lässtrategier och läsförståelse.

Innehåll

 

 

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Olika lässtrategier

* Läsa olika typer av texter

* Läsförståelse

 

Begrepp:

Förutspå, ställa frågor, skapa inre bilder, klargöra, sammanfatta

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Läsa

* Analysera

* Tolka

* Använda lässtrategier

* Kommentera 

* Göra kopplingar

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att läsa både tillsammans, i par, i grupper och självständigt

* Vi kommer att träna oss på att använda olika strategier

* Vi kommer att arbeta med läsförståelse

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Skriftligt

* Muntligt

Gemensamma diskussioner

* Kamratrespons

* Självbedömning

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

 

 

Uppgifter

 • Intensivläsningsperiod vecka 2-5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsa, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Jag förstår ganska mycket när jag läser och gör enkla sammanfattningar.
Jag förstår det mesta när jag läser och gör sammanfattningar med någon detalj.
Jag förstår mycket bra när jag läser och återberättar det jag har läst med flera detaljer.
Kommentera innehåll
Jag svarar på någon fråga/ diskuterar/ger något exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om det.
Jag svarar på frågor/diskuterar/ger flera exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om dessa.
Jag kommenterar det jag har läst på olika sätt och jämför med tidigare erfarenheter.
Uttal
Jag uttalar många ord rätt, men fastnar ofta på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig för det mesta förstådd.
Jag uttalar de flesta ord rätt, men fastnar ibland på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig förstådd.
Jag uttalar näst intill alla ord rätt och fastnar sällan på enstaka ord. Det är lätt att förstå mig.
Inlevelse
Jag läser med inlevelse ibland.
Jag läser med inlevelse nästan hela tiden.
Jag läser med inlevelse hela tiden.
Flyt
Jag läser med ganska bra flyt. Några upprepningar/ omläsningar behövs ibland.
Jag läser med bra flyt. Någon upprepning/ omläsning behövs ibland.
Jag läser med mycket bra flyt.
Använda strategier
T.ex. ljuda, läsa om, läsa vidare, gissa, titta på rubriker, bilder, förförståelse, viktiga ord, sammanhanget, jämföra, översättningsverktyg.
Jag använder mig av minst någon strategi för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av några olika strategier för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av flera olika strategier för att lättare förstå när jag läser om jag behöver.
Begrepp
to predict, to ask questions, to create inner images, to clarify, to summarize
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda några av dem.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: