Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - åk 7, ht 20

Skapad 2020-09-17 13:24 i Klockarskolan Säter
Pedagogisk planering för arbete med geometri med boken Formula 7 som bas. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
Geometri finns överallt i vår vardag. Det kan handla om former, mönster eller kanske symmetri. Under veckorna 41 -48 kommer vi att träna på olika begrepp i geometri och beräkna omkrets, area och volym.

Innehåll

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna 

 • Beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • Beräkna omkrets och area av månghörningar
 • Beräkna volym av prismor
 • Några enheter för längd, area och volym
 • beräkna arean av begränsningsytor 

Undervisningen/arbetssätt

Vi kommer att starta lektionen med en genomgång/ 2-3 text uppgifter. Därefter är det ditt ansvar att göra klar dina uppgifter. Vårat arbetssätt kommer att varieras från lektion till lektion, vissa lektioner jobbar vi en och en , par eller i grupp. Jag kommer att lägga en planering för varje område i Teams, samt bildspelet(genomgångarna).Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt. Första lektion i veckan kommer vi att jobba med taluppfattning, oavsett vilket område jobbar vi med. Syfte med detta är att förstärka och förbättra dina kunskaper och färdigheter i tal och talanvändning. 

Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Planering :

V.41 programmering med Excel och intro. till geometri((olika dimensioner, kroppar och månghörningar)

V.42 genomgång och eget arbete  (vinklar, trianglar och vinkelsumman, omkrets och area)

V.43 genomgång och eget arbete (rektangelns och parallellogram area), avstämning(sista lektion i veckan)

V.45 problemlösning samt eget arbete (Triangelns area, sammansatta figurer och volym)

V.46 genomgång och eget arbete (rätblock, rätblockets volym och begränsningsyta)

V.47 genomgång och eget arbete ( fördjupning/repetition och problemlösning)

V.48 problemlösning/fördjupning/repetition inför provet

Prov:

7C torsdagen 26 november 

7D  onsdagen 25 november 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång
 • lösa problem som kan vara komplexa dvs hur du löser problem i flera steg
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • ·         Avstämning samt prov

  •       Efter 2-3 veckor (ca v.43-45) kommer du att få muntlig eller skriftlig feedback på ditt arbete så att du vet vad du behöver träna mer på.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kopia av Geometri - åk 7

Rubrik 1

Du har inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Använda matematiska begrepp Du visar att du kan begreppen genom att använda dem och beskriva dem korrekt.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande begreppen som hör till området "geometri".
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Välja och använda matematiska metoder Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder som passar till uppgiften.
Du behöver öva mer på de olika grundläggande metoderna som hör till området "geometri".
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet geometri med tillfredställande resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Lösa problem med strategier, metoder & modeller Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet. Du behöver öva mer på att lösa problemuppgifter genom att välja metod och strategi som passar till uppgiften. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Du behöver öva mer på att lösa problemuppgifter genom att välja metod och strategi som passar till uppgiften.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Du behöver öva mer på att resonera kring uppgifter. Varför det är det rätt/fel osv.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Redogöra för tillvägagångssätt Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Du behöver öva mer på att visa dina uträkningar.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: