👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Grundsärskolan

Skapad 2020-09-17 13:36 i Oskarshamns Grundsärskola Oskarshamn
Övergripande PEDAGOGISK PLANERING i ämnet Idrott och hälsa för Grundsärskolan 1-3 Västra Berga skola
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna få prova många olika slags fysiska aktiviteter och där igenom sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv samt att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll (Lgr-11) - VAD ska jag lära?

Undervisningen bygger på läroplanen Lgr11:s centrala innehåll med huvudrubrikerna:
Rörelse - Hälsa och livsstil - Friluftsliv och utevistelse - Ämnesspecifika begrepp

Du ska genom denna undervisning lära dig:

Undervisning - HUR ska jag lära?

Under våra idrottslektioner får du träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom fysiska aktiviteter som t.ex. motorikbanor/stationer, hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik. Vi kommer att åka skridskor vid några tillfälle och vi åker till simhallen 2 gånger/månad. I samspel med andra elever tränar du din förmåga att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler.

Vi provar på många olika slags aktiviteter både inom- och utomhus. Du tränas i att ta ansvar för din hygien genom att vi duschar efter våra idrottslektioner. Genom inslag av teori under idrottslektioner och får du kunskaper om: fysisk aktivitet kopplat till hälsa och livsstil, kostens betydelse, förebyggande av skador och agerande vid olika nödsituationer.

Under våra idrottslektioner och friluftsaktiviteter leker och rör vi oss i olika miljöer.

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Bedömning - VAD kommer bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Din förmåga att röra dig med god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
 • Din förmåga att ta emot och följa instruktioner och regler, anpassade för dig och dina förutsättningar.
 • Din förmåga att utföra dans och rörelseprogram till musik med takt och rytm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  IDH  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  IDH  7-9
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9