👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2020-09-17 13:30 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Att skriva brev
Grundskola 6 Svenska
Att få ett brev, ett riktigt handskrivet sådant, är idag ovanligt, men många människor skulle nog säga att det skulle göra dem extra glada att få ett brev. Att någon lagt ner tid och energi på att skriva just till dig. Men hur ska egentligen ett brev se ut? Det kommer vi arbeta med under vecka 35-39.

Innehåll

 Detta ska finnas med i ditt brev:

 • Datum och plats där du är när du skriver.
 • Hälsningsfras
 • Frågor till mottagaren
 • Innehåll beroende på huvudämne
 • En avslutning, sluta inte bara tvärt
 • En avskedsfras
 • En signatur, vem är brevet från?

 

Begreppslista:

 • hälsningsfras
 • mottagare
 • huvudämne
 • avslutningsfras
 • avsändare
Arbetssätt:
 
- Genomgång: Till vem skickar vi ett personligt (informellt) och till vem ett formellt brev? Skillnader?
- Vad skriver vi i vilken typ av brev? Hur anpassar vi språket efter mottagaren?
- Visa och läsa exempel på olika typer av brev.
- Skriva brev tillsammans.
- Skriva brev utifrån en gemensam mall.
- Skriva brev självständigt.
- Bearbeta sin text med hjälp av återkoppling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6