Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Läsning: Tufft liv åk 8

Skapad 2020-09-17 13:43 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola F
Under vecka 38-43 kommer vi att läsa böckerna En sekund i taget eller En komikers uppväxt. Momentet kommer att avslutas med ett boksamtal i grupp.

Innehåll

 

VECKA

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

38

X

X

Introduktion + planera bokcirkel + läsa

39

Läsa

Läsbeting 1 klart +

förbereda bokcirkel 1 

Friluftsdag

40

Bokcirkel 1 

+läsa   

Utvärdering

Läsa

Läsbeting 2 klart + 

förbereda bokcirkel 2

41

Bokcirkel 2

+läsa 

Utvärdering

Läsa

Läsbeting 3 klart + 

förbereda bokcirkel 3  

42

Bokcirkel 3

+läsa 

Utvärdering

Läsa

Läsbeting 4 klart (läst klart)

 +förbereda bokcirkel 4

43

Bokcirkel 4 

Utvärdering

Förbereda inför boksamtal

Förbereda inför boksamtal

Boksamtal

Uppgifter

  • Boksamtal

Matriser

MB Läsning: Tufft liv åk 8

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser frågan med flyt.
Eleven läser frågan med gott flyt.
Eleven läser frågan med mycket gott flyt.
Eleven framför åsikter om frågan med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om frågan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter om frågan med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Eleven initierar diskussionen.
Ny aspekt
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov.
Ny aspekt
Eleven avslutar diskussionen vid lämpligt tillfälle.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: