👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 1

Skapad 2020-09-17 13:58 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (det du ska kunna)

 • Skriva siffror och räkna antal 0-10
 • Uppdelning av talen 0-10
 • Förstå begreppen: fler än, färre än, dubbelt och hälften
 • Udda och jämna tal
 • Mönster i färg, form och antal
 • Förstå likhetstecknets betydelse
 • Addition och subtraktion 0-10
 • Jämföra längder: cm och m
 • Klockans hela timmar
 • Räkna upp till 50
 • Talraden upp till 10

Underrubrik 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik ht åk 1

På väg att nå målet
Nått målet
Skriva siffror och räkna antal 0-10
Uppdelning av talen 0-10
Förstå begreppen: fler än, färre än, dubbelt och hälften
Udda och jämna tal
Mönster i färg, form och antal
Förstå likhetstecknets betydelse
Addition och subtraktion 0-10
Jämföra längder: cm och m
Klockans hela timmar
Talraden 0-10
Räkna upp till 50