Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HusHub0 Mur

Skapad 2020-09-17 13:52 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Husbyggnad
Syfte och mål: Du ska i denna kurs utveckla dina kunskaper om byggnadskonstruktioner och krav på utförande. Tänka kostnadseffektivt och hållbart byggande men också hälsosamt. Genom att samverka med arbetskamrater tränas fackspråket och förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Arbetsområdet vi jobbar med är murning.

Innehåll

 

 •  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner och utförande krav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad inom murnings yrket.

        Samt leda till att :

 • Utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 
 • Utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet.
 • Utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.
 • Förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete.
 • Förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen.
 • Utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder.
 • Förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

 

Planering:

 • Under de kommande 10 veckorna framåt kommer du Tisdag, Onsdag ock Torsdag jobba med olika murnings konstruktioner, parallellt med att du jobbar praktiskt i de andra husbyggnads kurserna kommer vi jobba med punkterna ovan som ingår i kursen Husbyggnadsprocessen, Torsdagen avslutar vi med teori som är kopplat till dessa.

 

Bedömning:

 • sker individuellt genom teoretiska bedömningsuppgifter, samt även bedömning av loggböckerna du skrivit i kurserna Husbyggnad 1,2 och 3.

Uppgifter

 • Bedömning

Matriser

Hus
HUSHUB0 Mur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt. Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom husbyggnadsbranschen, från planering till färdigt resultat.
Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat.
Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat.
Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper. Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
Eleven beskriver översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Eleven beskriver utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner. Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall.
Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling.
Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling.
Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: