👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska "Språkskrinet" åk 4

Skapad 2020-09-17 14:01 i Kulltorpskolan Kristianstad
LPP som utgår från boken Språkskrinet. Behandlar momenten läsa, tala, skriva, språklära samt ordkunskap.
Grundskola 4 Svenska
I boken"Språkskrinet" får eleverna arbeta med inspirerande och elevnära övningar som utvecklar språket och skrivandet.

Innehåll

Språkskrinet

Läsning
text och läsförståelse

Språklära
meningsbyggnad och skiljetecken
ordklasser
stavning

Ordkunskap
ord inom olika områden

Skrivning
berättelse
dikt
reklam
instruktion
saga
beskrivningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska språkskrinet

I startgroparna
På väg
I mål
Läsa
Jag läser med flyt
Läsförståelse
Jag hittar svar på frågor i en text
Jag kan svara på frågor med hjälp av texten (drar slutsatser/ läser mellan raderna.
Jag kan, utifrån egna erfarenheter, tycka till och resonera utifrån texten
Samtala
Jag berättar, säger min åsikt, argumenterar och diskuterar
Skriva-innehåll
Jag kan skriva olika typer av texter
Jag kan göra min berättelse spännande genom en viktig händelse
Jag börjar mina berättelser på olika sätt
Jag avslutar mina berättelser på olika sätt
Jag beskriver personer på ett tydligt och levande sätt
Jag gör bilder som förstärker budskapet i mina texter
Jag bearbetar och förbättrar mina texter
Jag tar emot tips och råd från mina kamrater
Jag ger tips och råd till mina kamrater
Skriva-form
Jag skriver tydligt och läsligt för hand
Jag skriver tydligt och läsligt på datorn
Jag sätter ut stor bokstav och skiljetecken på rätt ställe
Jag skriver dialoger på rätt sätt
Jag stavar rätt
Jag förstår och använder språkets struktur (meningsbyggnad, ordklasser, böjningar m.m.)
Jag använder ordlista