👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenrösekolan Sol Högläsning och Massagesaga 20-21

Skapad 2020-09-17 14:09 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Under högläsning och massagesaga sitter vi tillsammans och lyssnar på en bok. Vi följer handlingen tillsammans och vi småpratar om vad som händer i vår bok. Under massagesagan får eleverna ta del av en berättelse samtidigt som de blir berörda på kroppen med rörelser som illustrerar det som berättas.

Innehåll

Under högläsning och massagesaga sitter vi tillsammans och lyssnar på en bok. Vi följer handlingen tillsammans och vi småpratar om vad som händer i vår bok. Under massagesagan får eleverna ta del av en berättelse samtidigt som de blir berörda på kroppen med rörelser som illustrerar det som berättas.

 

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:

Deltar i högläsningen genom att aktivt ta del av berättelsen och med ljud, kroppspråk, tecken och miner samspelar med personal och klasskamrater kring händelserna i boken.

Deltar i massagesagan genom att lyssna på sagan och känna sagans olika beröringsmoment som personalen gör på din rygg eller mage.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9