👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - Värdegrund

Skapad 2020-09-17 15:19 i Rabbalshede skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Tillsammans ansvara vi för att skapa en skola som alla känner sig välkomna och trivs i. Hur gör vi detta?

Innehåll

Mål – Syfte och konkretiserade mål

 • att vara en bra kompis
 • att visa andra respekt
 • att känna dig trygg i vad du klarar av och vad du behöver hjälp med
 • att kunna samarbeta med andra 
 • att följa regler och normer som finns till för allas bästa
 • att kunna diskutera, jämföra och dra slutsatser 
 • att kunna uttrycka dina känslor och tankar och våga stå för dem

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Filmer som vi analyserar och sedan diskuterar
 • Lekar och gruppövningar 
 • Bild och skapande
 • Diskussioner i små och stora grupper 
 • Vi samtalar om skolans lika-behandlingsplan och ordningsregler

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

 • Du ska aktivt delta i diskussioner
 • kunna följa skolans normer, regler och värden för att skapa en trygg plats för oss alla som är i skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11

Matriser

SO
So värdegrund

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Ny aspekt
Eleven ska visa hur man är en bra kompis och visa andra respekt
 • SO   3
Ny aspekt
Eleven ska kunna samarbeta med andra, följa regler och normer som finns till för allas bästa och kunna diskutera, jämföra och dra slutsatser.
 • SO   3