👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden ht 2020 Smaragdögat

Skapad 2020-09-17 15:41 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Planerade insatser

 • Gruppstärkande aktiviteter där fokus ligger på gemenskap och samarbete - med syfte att barnen ska upptäcka nya kompiskonstellationer samt att utmana tanken att “killar inte leker med tjejer” (och tvärtom) som vi sett hos en del av barnen i gruppen.

 • Arbeta utifrån Barnkonventionen - bl.a. med hjälp av materialet Barnkonventionen i en låda (UNHCR:s material), drama samt boksamtal, där vi gör medvetna bokval. 

 • Vara närvarande pedagoger i vardagens alla situationer - arbeta aktivt med hur man är en bra kompis direkt i situationer som uppkommer i vardagen

 • Aktivt uppmuntra barnen att hjälpa varandra, t.ex. i hallen (istället för att gå ut direkt)

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 • uppmärksammar och ser andras behov och känslor

 • spontant hjälper en kompis vid behov

 • väntar på sin tur i olika sammanhang

Metodval

 

 • Samla resultat i bild och ord på en tavla i hallen

 • Observation och dokumentation - t.e.x med hjälp av Unikum

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18