👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen NO åk 2 Ht20 Pluggparadiset

Skapad 2020-09-17 15:38 i Pluggparadiset Uppsala
Vi arbetar med kropp och hälsa. Vilka delar har kroppen, hur fungerar kroppen och vilka sinnen har vi?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om kroppen och vikten av god hälsa. Hur fungerar kroppen, vilka delar finns och vad gör vi med våra sinnen?

Innehåll

Vad ska vi lära oss

 • God hälsa och vad vi ska tänka på för att kroppen ska må bra
 • Namn på flera av kroppens olika delar och organ
 • Hur några kroppsdelar och organ fungerar
 • Vilka sinnen vi har
 • Hur vi uppfattar och upplever vår omvärld med hjälp av våra sinnen

Undervisning

 • Läsa, skriva, berätta och rita faktatexter om kropp och hälsa
 • Ta reda på fakta, besvara frågor och få svar på olika funderingar
 • Ta del av varandras kunskaper genom samtal och diskussioner
 • Leta efter fakta i böcker och på internet 
 • Titta på filmer och bildspel om hälsa, kroppen och sinnen
 • Arbeta praktiskt med undersökningar

Bedömning

Du ska kunna

 • beskriva några förhållanden kring kropp och hälsa
 • namnge flera kroppsdelar, organ och sinnen
 • beskriva några av kroppen- och organens funktioner
 • förklara hur vi uppfattar vår omvärld med våra sinnen

Du visar det genom att

 • delta aktivt vid lektionerna
 • delta och vara aktiv vid diskussioner, presentationer och samtal
 • delta och genomföra undersökningar 
 • dokumentera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3