👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i vår värld 20/21

Skapad 2020-09-17 15:49 i Växthusets skola Uppsala
Grundskola F Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Livet i vår värld behandlar Natur, teknik och samhälle för förskoleklassen.

Innehåll

På ett lekfullt sätt får eleverna tillsammans med maskoten Globis utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser i sin omvärld. Livet i vår värld bidrar till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereder eleverna inför deras fortsatta skolgång.

Eleverna följer Globis genom 16 kapitel i Arbetsboken och Lärarwebben. I varje kapitel kommer eleverna att arbeta med ett nytt arbetsområde. Det kan exempelvis handla om hur man är en bra kompis, demokrati, konflikthantering, uppfinningar, trafiken eller hållbar utveckling. Eleverna får på ett konkret sätt utforska och undersöka sin omvärld. Arbetsboken och Lärarwebben ger eleverna en variation av uttrycksformer och främjar deras förmåga att lära tillsammans och därigenom utveckla goda relationer.

Kapitel:

 1. Börja skolan
 2. Regler och vänskap
 3. Trafik
 4. FN och barnkonventionen
 5. Tekniska lösningar
 6. Allemansrätten
 7. Demokrati och konflikthantering
 8. Vatten
 9. Livsfrågor
 10. Året runt i naturen
 11. Året runt med djuren
 12. Hållbar utveckling
 13. Träd och växter
 14. Kroppen
 15. Förr och nu
 16. Året i förskoleklassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -