👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Hösten åk 1 Södra skolan 2020

Skapad 2020-09-17 16:02 i Södra skolan Falun
Under temat hösten kommer vi att arbeta mycket utomhus och titta på vilka växter som finns på hösten och förändringar i naturen
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under sensommaren och hösten kommer vi att studera bl a förändringarna i naturen.

Innehåll

Mål

När arbetsområdet är slut ska eleven kunna:


 • ge några exempel på hur naturen förändras under sensommaren och hösten och beskriva vad förändringarna beror på
 • namnge några vanliga växter som finns på hösten
 • genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga och enkla instruktioner, 
 • göra göra enkla dokumentationer som man presenterar för sina klasskamrater.

 

Arbetssätt.

Vi kommer att bedriva undervisning ute och undersöka naturen, dokumentera på olika sätt, barnen kommer att arbeta i grupper och enskilt, se filmer och "vanlig undervisning".

Bedömning.

Bedömmningar kommer att ske under arbetets gång, vid diskussioner med elever, genom observationer och av genomförda elevarbeten.

 

Syfte:

Se kopplingarna till läroplanene

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3