👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anne Franks dagbok

Skapad 2020-09-17 16:04 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Samhällskunskap Religionskunskap
Vi kommer att lyssna på Anne Franks dagbok från Sveriges Radio. Arbetet kommer att sträcka sig över fem veckor och vi kommer att lyssna, diskutera och resonera kring livsfrågor och levnadsvillkor för den judiska folkgruppen under andra världskriget.

Innehåll

Anne Franks dagbok 
Avsnitt 1 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1365788?programid=3171

 

 1. Vilka är huvudpersonerna i den här sanna berättelsen?

 2. Varför måste Anne ha så mycket kläder på sig när hennes familj flyr till gömstället? Varför har de inte resväskor?

 3. Anne berättar om hur det är för judar i Nederländerna vid den här tiden. Vad får judar inte göra som de andra holländarna får?

 4. Familjen Frank ska gömma sig till ”det här” är över. Vad menar de med ”det här”?

 5. Avsnittet slutar med att Anne får dagboken av sin pappa. Men vi hör också sirener. Hur tror du Anne känner sig?

 

Nya ord: Pampucher (galoscher), Davidstjärna, Gestapo, arrestera, koncentrationsläger.
Avsnitt 2 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1365789?programid=3171

 

 1. Anne får inte gå ut, inte prata och inte röra på sig så att det låter under kontorstid. Hur känner sig Anne när de får låta igen? 

 2. De bråkar en del vid matbordet. Särskilt herr Van Daan är sur. Varför tror du att de bråkar?

 3. Vad händer med mjölkglaset? Varför gråter Anne efteråt?

 4. Vem flyttar in? Vad berättar han om situationen för judarna i Amsterdam?

 5. Vad hör Anne på nätterna? Vilka är de allierade som kommer för att rädda dem?

 6. Vad skulle Anne vilja göra när kriget tar slut?

 

Nya ord: Rasar, näsvis, ohygglig, flörtar, att vara det svarta fåret i en familj, dödsläger.
Avsnitt 3 https://sverigesradio.se/avsnitt/1365790

 

 1. Anne undrar om inte dagboken känner sig som en ko. Vad menar hon? 

 2. Familjerna i gömstället tänder chanukka-ljuset. Vad gör de då?

 3. Efter firandet händer något skrämmande. Vad?

 4. Tjuven smiter, men herr Dussel tror inte att allt är bra för det. Vad tror han att tjuven kommer att göra?

 

Nya ord: faran är över, inbrott, överenskommelse, spritt språngande galen.
Avsnitt 4 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1367862?programid=3171

 

 1. Anne känner en förändring inuti sig själv berättar hon. Vad tror du det handlar om?

 2. Herr Kraaler har en fråga till Otto Frank om en man, Karl, på lagret. Vad är det med Karl?

 3. Margot önskar att slutet kan komma. Varför tror du? 

 4. Efter att ha levt tillsammans länge så börjar Anne och Peter att prata med varandra. Hur känner Anne över det? 

 5. Mamma Edith tycker att Anne inte ska vara så mycket hos Peter. Och inte med stängd dörr. Varför säger hon så? 

 6. Blir Anne kär i Peter?

 

Nya ord: utpressning, landstigit, magsår.
Avsnitt 5 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1367864?programid=3171

 

 1. Herr Van Daan upptäcks i köket. Vad gör han?

 2. Då knackar Miep på dörren och berättar att ”invasionen har börjat.” Vad betyder det? 

 3. Invasionen skulle kunna befria Anne och de andra. Hon är otålig. Vad längtar hon efter? 

 4. Det ringer. Herr Dussel tror att det är en signal. Han vill att de ska svara i telefonen. Vad tror han har hänt?

 5. Bilar kör fram. Fotsteg hörs. Vad händer? 

 

Nya ord: Sniken, egoistisk, kräver, invasion, D-dagen, befriade, konjaken.

 

Arbetssätt

 • Vi lyssnar på SR radioteater - Anne Frank

 • Fundera enskilt - i par - i helgrupp - kooperativt lärande.

 • Hörförståelse - frågor
 • Vi diskuterar nya ord och begrepp tillsammans.

 

Bedömning
Bedömning sker, dels genom elevens reflektioner och tankar men också genom att eleverna får besvara frågor och reflektera över det de hört. 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6