👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av de fyra räknesätten

Skapad 2020-09-17 16:08 i Hallsta skola Norrtälje
Träna uppställningar på de 4 räknesätten
Grundskola 6 Matematik
Vi repeterar uppställningar med de fyra räknesätten.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 34-43

Vad ska jag lära mig? 

 • Vi börjar terminen med att repetera uppställning med de fyra räknesätten.

Hur ska jag visa det? 

 • Genom uppgifter och diskussioner får du visa dina kunskaper om uppställningar.

     Summativ

 • Vi avslutar området med ett prov där du får visa att du kan uppställningar i de fyra räknesätten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Vi kommer genom genomgångar och uppgifter repetera uppställningar i de fyra räknesätten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algoritmer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Addition
Du vet hur du ska ställa upp två tal i en algoritm, men kan inte fullfölja uträkningen.
Du vet hur du ska ställa upp två tal i en algoritm och kan räkna ut svaret då det inte sker någon tiotalsövergång.
Du vet hur du ska ställa upp fler tal än två (då de innehåller lika många siffror) i en algoritm och kan räkna ut svaret då det sker minst en tiotalsövergång.
Subtraktion
Du vet hur du ska ställa upp talen i en algoritm, men kan inte fullfölja uträkningen.
Du vet hur du ska ställa upp talen (då de innehåller lika många siffror) i en algoritm och kan räkna ut svaret då det inte sker någon växling.
Du vet hur du ska ställa upp talen i en algoritm och kan räkna ut svaret då det endast krävs en växling från siffran framför. Du kan också hantera decimaltal med olika antal siffror.
Multiplikation
Du vet hur du ska ställa upp talen i en algoritm men kan inte fullfölja uträkningen.
Du vet hur du ska ställa upp talen och kan utföra uträkningen då det ena talet är ensiffrigt.
Du vet hur du ska ställa upp talen och kan utföra uträkningen då båda talen är flersiffriga.
Division
Du vet hur du ska ställa upp talen i en algoritm men kan inte fullfölja uträkningen.
Du vet hur du ska ställa upp talen och kan utföra uträkningen då det ena talet är ensiffrigt.
Du vet hur du ska ställa upp talen och kan utföra uträkningen då båda talen är flersiffriga.

Ma
Aritmetik ht år 6.

Insats krävs
Insats krävs
E
C
Välja och använda matematiska metoder
Kan göra en skriftlig uppställning och använder den på ett korrekt sätt inom Subtraktion, Addition, Multiplikation och Division.
Du kan inte välja fungerande matematiska metoder. Du kan inte lösa några uppställningar
Du kan ibland välja fungerande matematiska metoder. Du kan lösa uppställningar i addition och subtraktion, men har svårt med multiplikation och division.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Till exempel du är osäker när du gör och löser en uppställning. Du kan lösa en uppställning inom addition, subtraktion, multiplikation och division där det sker en entals/tiotals/hundratalsövergång.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Till exempel du är säker när du gör och löser en uppställning på korrekt sätt. Du kan lösa en uppställning inom addition, subtraktion, multiplikation och division där det sker en entals/tiotals/hundratalsövergång.