Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig uppgift text 1

Skapad 2020-09-17 16:32 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Skriftlig uppgift av uppgiften "På lika villkor?".

Matriser

Sva
Skriftlig uppgift text 1

Innehåll och kritisk läsning

E
C
A
Eleven jämför tjejers och killars levnadsvillkor och diskuterar om villkoren är lika eller olika.
Eleven presenterar något från utdraget ur Schiefauers roman.
Det som eleven presenterar från romanutdraget av Schiefauer är rättvisande och väl valt.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till utdraget ur Schiefauers roman.
I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Källhänvisningen är infogad i texten.

Disposition och sammanhang

E
C
A
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: - varierade sammanhangssignaler - inledning och avslutning - rimlig styckeindelning markerad med konsekventa styckemarkeringar
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: - varierade sammanhangssignaler - inledning och avslutning - rimlig styckeindelning markerad med konsekventa styckemarkeringar

Språk och stil

E
C
A
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart.
Språket är så tydligt att innehållet framgår.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom ett fungerande ordval, ett tydligt och sakligt språk, retoriska stilmedel och läsartilltal.
Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Helhetsbedömning

E
C
A
Språket är begripligt.
Språket är delvis anpassat till texttypen.
Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren.
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på webbplatsen.
Texten är självbärande, t.ex. genom mottagaranpassat innehåll. Den fungerar som ett inlägg på webbplatsen.
Texten fungerar väl som ett inlägg på webbplatsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: