👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokarbete- valfri bok

Skapad 2020-09-17 16:37 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer du att läsa en valfri bok samt arbeta med boken utifrån givna frågor.

Innehåll

 

Vad ska vi göra?
  • vi läser/lyssnar på en valfri bok samt svarar på frågor. Därigenom tränar vi både på läsning och läsförståelse.
  • Vi tränar på att analysera genom att bl.a resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden. 

 

Konkretisering av målen

 

  • Du visar att du kan läsa och förstå din bok samt andra texter genom att analysera boken och utifrån givna frågor svara på frågor på raderna, mellan raderna samt bortom raderna (se lärloggen) 

    Hur ska vi göra detta?
  • Enskild läsning (några lyssnar)

  • skriva loggbok
  • Svara på frågor till texten (se lärloggen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
bokarbete

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Läsa
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera och koppla
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden