Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning under hela dagen: Måltider

Skapad 2020-09-17 20:21 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Måltiderna är bra och viktiga tillfällen till samtal och samspel med barnen. De ger även tillfällen att arbeta mot läroplansmål kring främst begreppsbildning, språkutveckling, inflytande, matematik och finmotorik

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi äter tillsammans med barnen tre gånger om dagen: frukost, lunch, och mellanmål. Dessa måltider ger massor av tillfällen till lärande för barnen, som till exempel språk och finmotorik. Vi pedagoger stöttar och hjälper barnen vid deras måltid och kommunikation. Vår förskola är en mångkulturell förskola därför har vi ett stort fokus på den svenska språkutvecklingen.

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att den pedagogiska måltiden ska vara ett tryggt tillfälle som är fylld av samvaro och lärande, där barnen ska upptäcka nya smaker och få i sig näring för att orka hela dagen. Vi vill att barnen ska få ett stärkt självförtroende och självständighet och klara så mycket som möjligt på egen hand och kunna vänta på sin tur. Barnen ska även få möjlighet att utveckla sitt språk och lära sig nya begrepp inom olika områden.

 

Hur gör vi?

För att skapa lugna miljöer som ger alla matro och som ger många tillfällen för barnen att lyssna och prata med varandra och kunna vänta på sin tur sitter vi pedagoger tillsammans med barnen i mindre grupper. Under måltiden samtalar vi om allt möjligt för att stunden ska bli en positiv upplevelse. Vi hjälper barnen i deras kommunikation genom att benämna saker korrekt och detaljerat, som till exempel "Vill du ha messmör, ost eller ägg på din knäckebrödsmörgås?" Vi använder även bilder och TAKK som en förstärkning och stöd för kommunikationen. Måltiderna används även som en möjlighet att använda matematiska begrepp till exempel genom att räkna antal, se på färg och form och använda lägesbegrepp. 

För att barnen ska få en så bra sammansatt måltid som möjligt uppmuntrar vi dem att smaka på allt och vi samtalar om vad som är nyttigt för kroppen och vad som inte är det.

Utifrån barnens ålder ger vi dem ett ökat ansvar genom att till exempel barnen får duka av efter sig, hälla upp mjölk eller vatten själva, vi uppmuntrar även dem att dela maten själv och att använda kniv och gaffel.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: