Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godisautomat åk 7-9

Skapad 2020-09-17 21:34 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola F – 9 Slöjd
Att få lov att använda sina erövrade kunskaper i sina slöjdalster är något som gör en glad. Glad kan man också bli av godis i någon form. Därför ska du nu kombinera dessa två saker - slöjdalster och godis - i en. Du ska nu få lov att göra en godisautomat utifrån vissa kriterier men hur du väljer att ytbehandla och dekorera den det är upp till dig. Så häng med, nu kör vi!!

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna tillämpa tekniker såsom mätning, sågning, borrning, putsning och ytbehandling.
 • Kunna använda olika verktyg, redskap och maskiner som är kopplade till mätning, sågning, borrning, putsning och ytbehandling.
 • Kunna dokumentera din arbetsprocess i ord. 

 

Hur ska vi lära

Vi lär oss med hjälp av genomgångar, bildstöd, instruktioner, praktisk förevisning samt eget prövande. Vi repeterar vad man ska tänka på när man handhar olika verktyg, redskap och maskiner. Tillsammans bestämmer vi när arbetsområdet ska lämnas in till bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Når ej målen för arbetsområdet
Godtagbar nivå
God nivå
Utvecklad nivå
Slöjdföremål
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven ännu inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter kan eleven ännu inte välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kombinera
Eleven kan ännu inte pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen kan eleven ännu inte formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme
Eleven kan ännu inte ge enkla omdömen om sin arbetsinsats med viss användning av slöjdspecifika begrepp och kan på så sätt inte visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: