Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar och innovation

Skapad 2020-09-17 22:24 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi bygger egna uppfinningar! Du lär dig kring människans behov av att lösa problem och hur du arbetar utifrån teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Innehåll

Tidsperiod

 •  V 35-44

Förmågor

Du tränar genom detta arbetsområde på att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • och att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi diskuterar miljö och hållbarhet i arbetet med att konstruera egna uppfinningar där vi använder i återbrukat material i form av avfall från hemmet.
 • Ni får vara med och påverka vilka yrken och vilka egenskaper som uppfinningen ska hjälpa till att lösa.

Vad ska jag lära mig? 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • få träna på att arbeta utifrån teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
 • få öva på att själv driva ditt arbete framåt på egen hand.
 • öva på att dokumentera ditt arbete med skisser, bilder och text där du beskriver hur du arbetat, varför du har gjort som du har gjort och hur det gick.
 • få möjlighet att träna på att lösa tekniska problem och beskriva hur dina delar på din uppfinning samverkar.
 • få träna på konstruera en egen modell i återbrukat material.
 • känna till olika begrepp inom ämnet som t ex innovation, uppfinningar och teknikutveckling.

Hur ska jag visa det? 

Du kommer att bli bedömd på hur väl du kan:

 • beskriva hur de olika delarna på din uppfinning samverkar.
 • genomföra enkla konstruktionsarbeten och pröva olika idéer till lösningar.
 • driva arbetet framåt på egen hand och prövar och omprövar lösningar på vägen.
 • dokumentera arbetsprocessen så syftet med ditt arbete förstås.

     Formativ bedömning

 • du kommer att få muntlig feedback under arbetets gång

     Summativ bedömning

 • du kommer även att bli bedömd på din dokumentation och din färdiga konstruktion.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Vi kommer att ha diskussioner kring begrepp som är viktiga inom arbetsområdet, t ex vad innovation och uppfinningar är. Varför finns teknik? 
 • Du är med och påverkar vilka yrkesgrupper klassen ska arbeta i arbetet med att ta fram en egen uppfinning. 
 • Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp som stöttning i utvecklingsarbetet.
 • Du kommer att arbeta enskilt med att dokumentera ditt arbete och konstruera din egen uppfinning.

Uppgifter

 • Summering - Uppfinningar och innovation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: