Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering: Fröken Praxis

Skapad 2020-09-18 06:43 i Medväga förskola Borlänge
Förskola
Praxisalfabetet genom dramapedagogiskt arbetssätt

Innehåll

(Verksamhetsdokumentation: Planering, uppföljning, utvärdering och utveckling - Del 3)

Målet med projektet är att:

 • Vad ska vi göra?

Att barnen ska känna igen Praxisalfabetet, kunna ljuda och höra stavelser för att lättare lära sig skriftspråk.

 • Varför ska det göras?

Barnen ska på ett lustfyllt sätt möta praxisalfabetet. Vårt Temaarbete är Språk och kommunikation och i detta projektarbete ges barnen planerad undervisning som stimulerar och utmanar dem i begynnande skriftspråk

 • Hur ska vi göra?

Pedagog blir Fröken Praxis (förstärks med kläder med bokstäver och stora öron/inga öron, som symboliserar ljud) Ped. har planerat olika undervisningstillfällen där barnen får möta olika Praxis i olika situationer/problem/

Ex: *Vad har fröken Praxis på sig?

      *Fröken Praxis har tappat bort bokstäver

      *Vad säger fröken Praxis? Vilka konstiga ord

 • Vem/vilka ansvarar?

Cissi har huvudansvaret med hjälp, stöd och diskussioner med de andra pedagogerna. Dokumentation: Film och foto (övriga ped. ansvarar)

 • När ska det göras?

Måndags eftermiddagar (barn födda -15) Samlingen på tisdag eller onsdag (barn på Björnen)

 

I vårt projekt ska vi under de kommande veckorna ge varje barn förutsättningar att utveckla: (Koppla till läroplanen genom Unikum)
- För stöd se "Verksamhetsdokumentation: Planering, uppföljning, utvärdering och utveckling s. 13

Så här ska vi arbeta för att nå målen: (Aktiviteter, metod, arbetssätt, rutiner, miljö) besvarar frågan - HUR?
- För stöd se "Verksamhetsdokumentation: Planering, uppföljning, utvärdering och utveckling s. 14

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: