Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektivet HÄLSA

Skapad 2020-09-18 08:06 i Ljungsbro skola Linköping
områdesplanering
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hur ska vi tänka för att få balanserad kosthållning?

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet hälsa fortsätter du utveckla arbetsprocessen samt

 • medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser
 • kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll

Begrepp du ska behärska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 6
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 6
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  A 6

Matriser

Hkk
HKK åk 6

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Förstå recept och instruktioner
 • Hkk  A 6
och då behöver jag stöd från läraren för att kunna läsa och förstå ett recept. Är tveksam på mått och vikt
kan med vägledning följa och förstå enkla recept och jag kan räkna fram rätt mängd av ingredienserna
förstår och följer recept men frågar om jag blir riktigt osäker. Mäter och väger rätt mängder
Hygien
 • Hkk  A 6
kan med vägledning arbeta hygieniskt på ett fungerande sätt
arbetar hygieniskt och städar på egna initiativ
arbetar hygieniskt på ett väl fungerande sätt under hela arbetsprocessen. Städar på eget initiativ upp efter sig mellan arbetsmomenten och efter arbetet.
Redskap, livsmedel och metoder
 • Hkk  A 6
Behöver hjälp med att välja lämpliga redskap, rätt arbetsmetoder till enkla uppgifter
kan välja och använda livsmedel, redskap samt lämpliga arbetsmetoder till enkla uppgifter
kan välja och använda livsmedel, redskap samt lämpliga arbetsmetoder på ett fungerande sätt. Har ett reflekterande arbetssätt, förstå ofta vad som händer och varför.
planering och omdöme
 • Hkk  A 6
Behöver mycket stöd och följdfrågor när jag berättar om mitt arbete och vilka praktiska och teoretiska moment jag gjort
Kan med viss vägledning berätta och resonera om mitt arbete och vilka praktiska och teoretiska moment jag gjort
Berättar och resonerar välutvecklat om mitt arbete och vilka praktiska och teoretiska moment jag gjort
Hälsosamma måltider
 • Hkk  A 6
Kan med stöd från läraren berätta om tallriksmodellen och fördelningen över dagens måltider
kan med viss vägledning berätta om tallriksmodellen och fördelningen över dagens måltider och varför man bör äta utifrån denna
Kan med egna ord berätta om tallriksmodellen och fördelningen över dagens måltider och varför man bör äta utifrån denna modell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: