Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Molnet 2. Johannes förskolor Nytt pedagogiskt år augusti

Skapad 2020-09-18 08:05 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema - Hållbara relationer till varandra, värden och Världen

Innehåll

För att skapa engagemang och intresse hos barnen för omsorg om varandra och naturfenomen kommer vi i årets Workshops studera och undersöka naturens kretslopp och livscykler. Barnen kommer att få skapa relation till bland annat träd, ärtor och lera och därigenom ställas inför frågor som omtanke och omvårdnad om det levande och icke levande. Vad behöver människan och naturen för att må bra och utvecklas?

 

 

Kunskap om materiens kretslopp är viktiga för att kunna förstå att det vi gör idag påverkar framtiden. Du och jag är alla en del i kretsloppet. Barnen ska få experimentera i naturen och ateljén och därigenom få känna sig som forskare och upptäckare.

 

Hur ser naturens kompost ut, vad händer med löven, småkrypen, pinnarna, allting som ligger på marken? Vart tar allting vägen? Vad behöver en ärta för att gro, växa och sätta frö? Vad behöver människan för att må bra? Att få en inblick i naturens mysterier gör oss nyfikna och skapar en förståelse för den egna delaktigheten i naturens kretslopp.

  

Barnen ska få reflektera tillsammans och återvända till sina egna och andras upplevelser. Det gör att vi får syn på vad som händer, det osynliga blir synligt. De ska få bearbeta upplevelserna genom att måla, rita, fotografera, filma och berätta vad som var spännande både analogt och digitalt i appen BookCreator. Genom att samtala kring barnens bilder och alster får barnen minnas och tränas att återberätta händelser. Barnen får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.

Kopplingar till läroplanen

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: