Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar NTA

Skapad 2020-09-18 09:19 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad är förändringar? Du kommer att få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. Du kommer även att öva dig på att göra förutsägelser, dra slutsatser samt dokumentera dina resultat enskilt och parvis.

Innehåll

Vad ska jag lära dig?

 • Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna. 
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem, t.ex genom avdunstning och filtrering. 
 • Dokumentera din undersökningar med hjälp av text och bild. 
 • Göra förutsägelser och dra slutsatser.

När ska jag lära mig?

v. 39-50

Hur ska jag lära mig?

 • planera och genomföra uppdrag tillsammans i par
 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • dokumentera förutsägelser, genomförande och slutsatser med hjälp av text och bild 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • separera lösningar och blandningar 
 • redogöra för några egenskaper hos vatten och luft
 • göra jämförelser mellan egna och andras resultat
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av text och bild
 • använda dina dokumentationer i samtal med andra

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: